II. HOSTINEC PROVOZOVÁN BÝTI MŮŽE

      „Na základě bezvadného výsledku komisielního jednání…..uděluje se Vám povolení ku stavbě hostince na par. Čís.51 v Jamném.“ Tak začíná dokument s názvem Stavební výnos a stavba Hostince u Vlachů, jež na místě samém stojí letos již 117 let, může začít.

Nejednalo se ovšem o obyčejné stavební povolení, nýbrž o výčet sedmnácti podmínek, které, pokud budou dodrženy, uvede Hostinec u Vlachů v život. Vypíchněme alespoň některé, jež na dnešní dobu vypadají velmi půvabně, možná vyvolávající lehký úsměv. Nicméně v té době musely být brány vážně a dodržovat se.

Kupříkladu:
Bod č. 1 – Stavba hostince musí od rohu školní budovy nejméně 80m a od silnice okresní kolem vedoucí nejméně 6m vzdálena býti.

Bod č. 7 – Pokoj, který sloužiti má za byt hostinského budiž plnou zdí přepažen a odloučen od místností hostinských. - Zřejmě aby hostinský nespal za závěsem nebo rovnou v lokále :)

Bod č.13 – V pádě by se při hostinci zřídila kuželna, smí jen na straně od školy odlehlé zřízena býti.

Bod č.14 – Veškerého hluku a hudby budiž se v hodinách vyučovacích zdrženo. - Při obou bodech se již tehdy se dbalo na klid při školní výuce. Asi by bylo pro žáky (nebo i pro kantory) pokušením, kdyby slyšeli zvuky z kuželny, či muziku a veselí z hostince. Nehledě na to, že by to mohlo i rušit. I když na 80 metrů? :)

    Asi se už nedopátráme, kdo všechno se na stavbě podílel, nicméně jeden záznam zůstal. Smlouva s cestmistrem a mistrem zednickým v Tišnově Antonínem Hykrdou. Ten se Františku Vlachovi zavázal, že stavbu „hostince v Jamném dle plánu, rozpočtu a podmínek od c.k. hejtmanství předepsaných správně a solidně zednickou a nádenickou prací za umluvenou cenu s dodáním cementové vložby do chodeb provésti a dobrou radou při dodávce jiných řemeslných prácích přispěti.“ Mimochodem, za práci si účtoval částku 2.600,- Korun. Krom jiných ustanovení je velmi férové i upozornění, že „za nesjednanou více práci nejste mě povinnen platiti“. Jak jsem již psal, bohužel nevíme, a asi se už ani nedopátráme, jak velkou část či co všechno měl p. Jan Hykrda na starosti. Z dohody s p. Františkem Vlachem to úplně patrno není, neb jejich dohoda zdaleka neobsahuje všechen materiál a rozsah prací. Jedná se bohužel o jediný dochovaný dokument o fyzické stavbě.

    Hostinec byl ale postaven a došlo na jednání kolaudační komise, která rozhodla, že „stavba hostince zdeúředním povolením v Jamném povolená přesně dle daných stavebních podmínek jest provedena“. Ovšem, jak již bylo zmíněno, stavbě předcházel tzv. Stavební výnos s určitými podmínkami. A ty se ve dvou bodech nepodařilo až tak úplně dodržet. Jednalo se zejména o horní křídla v některých oknech, která „zařízena budou k ventilaci“ a „spojkou mezi žumpou a záchody v celém svém průběhu buď z cementového neb z kameninového zboží nepropustné zřízena bude.“ Důležitým bylo i závěrečné ustanovení, že „hostinská živnost nesmí se však spíše provozovat, dokud dotyčná koncese udělena nebude.“ Nutno podotknout, že nedostatky byly dodělány. U „spojky mezi žumpou a záchody“ Vám to asi neukážeme, ale u oken si toho můžete všimnout, neb ta jsou původní, 117 let stará. A horní křídla tam stále jsou. I když jejich funkčnost již pozbyla smyslu :)

NAJDETE NÁS TÉŽ NA:

               

   NAVRCHOLU.cz

NEWSLETTER

Chcete mít přehled o tom co chystáme, co máme v nabídce a co je u nás nového?
Odběr novinek na Váš e-mail.